Nồi hơi, lò hơi

Lò hấp sấy

Thiết bị áp lực

Dây chuyền thiết bị

thông tin liên hệ
Mr - Xuân Anh
- 0975 717 298

Mr - Hiếu
- 0916 860 161

Lò hơi đốt than, Lò hơi đốt củi

Nồi hơi công suất 750 KG hơi/giờ
Nồi hơi công suất 750 KG hơi/giờ
Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Nồi hơi công suất 2,5 tấn
Nồi hơi công suất 2,5 tấn
Lò hơi công suất 2,5 tấn
Lò hơi công suất 2,5 tấn
Lò hơi công suất 200 kg
Lò hơi công suất 200 kg
Nồi hơi công suất 3 tấn
Nồi hơi công suất 3 tấn
Lò hơi  công suất 1 tấn
Lò hơi công suất 1 tấn
Lò hơi đốt than, củi công suất 4 tấn
Lò hơi đốt than, củi công suất 4 tấn
Lò hơi công suất 6 tấn
Lò hơi công suất 6 tấn
Lò hơi đốt than 5 tấn
Lò hơi đốt than 5 tấn
Lò hơi  công suất 2 tấn
Lò hơi công suất 2 tấn
Nồi hơi công suất 5 tấn
Nồi hơi công suất 5 tấn